De therapeut

portretfoto van de therapeut

Ik ben Femke Soethoudt (1982). Ik werk sinds 2007 met veel plezier en liefde in mijn eigen praktijk als kinderpsychologe, orthopedagoge en integratief kindertherapeute.

Ik heb van 2000 tot 2004 orthopedagogiek gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Hierbij heb ik onder andere stage gelopen binnen de kinderpsychiatrie op de kinderkliniek van Triversum in Alkmaar. Hier heb ik veel geleerd van en over kinderen met psychiatrische problematiek. Als orthopedagoge heb ik van 2007 tot 2013 op de Mytylschool in Amsterdam gewerkt. Dit is een school voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Hier heb ik onder andere een grote rol gespeeld in het ontwikkelen en implementeren van de 'Leerlijn Handicapbeleving', een uitgebreid en praktisch programma over hoe je als school leerlingen kunt begeleiden in het omgaan met een beperking. Ook op andere scholen in Nederland wordt dit nu gebruikt. Ook heb ik een rol gespeeld in het ontwikkelen van een bijbehorende oudercursus.

Van 2005 tot 2009 heb ik de studie integratieve kindertherapie gedaan aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Een praktische studie die sterk aansluit bij wat ik geloof, namelijk dat je kinderen pas echt kunt helpen als je ze serieus neemt en ze hun eigen kracht en kwaliteiten laat ervaren. Een open houding voor het hele kind, met alles wat er is, is de basis. In mijn praktijk werk ik op een persoonlijke manier met kinderen, hun ouders en anderen die met het kind te maken hebben. Ik vind het bijzonder werk waarbij het elke keer weer prachtig is wanneer een kind zichzelf laat zien, de benodigde moed vindt en het leven met meer ontspanning en zelfvertrouwen tegemoet treedt.

Ook na mijn studies ben ik mij blijven ontwikkelen. De afgelopen jaren heb ik mij onder andere bezig gehouden met de vraag hoe de wijsheid van het lichaam nog meer ingezet kan worden in de therapie. Ik heb een cursus Somatic Experiencing gedaan bij Maggie Kline over trauma en inmiddels leid ik zelf ook therapeuten op in het lichaamsgericht werken binnen de kindertherapie. Daarnaast heb ik mijn EMDR Master Practitioner certificaat gehaald en heb ik een training over het werken met 'Een taal erbij' gedaan. Hiermee kan ik vragen op tafel neerzetten met o.a. duplopoppetjes.

Naast mijn werk als orthopedagoge en integratief kindertherapeute heb ik ook veel in de kinderopvang en zorg op groepen gewerkt. Vanaf 2000 heb ik invalwerk gedaan via Randstad in de kinderopvang, naschoolse opvang en in de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook op de Mytylschool heb ik vanaf 2004 in verschillende klassen gewerkt. Momenteel werk ik met kinderen met een verstandelijke beperking bij kinderdagcentrum 'de Joriskring'. Ook dit werk doe ik met veel plezier en liefde.