IQ-test WISC-V-NL

Naast kindertherapie kan ik als orthopedagoog ook de intelligentie van uw kind meten met de intelligentietest WISC-V-NL (6-16 jaar). Dit is de nieuwe versie van de meest gebruikte en best genormeerde intelligentietest in Nederland.

Soms zijn er vermoedens dat een gemiddeld hogere of lagere intelligentie meespeelt in de problemen van een kind. Dan is het fijn om dat zeker te weten of uit te sluiten.

Bij de WISC-V wordt gekeken naar het intelligentieniveau van een kind en hoe deze is opgebouwd. De indexscores die bij de WISC-V worden gemeten zijn Verbaal Begrip, Visueel Ruimtelijk Inzicht, Fluid Redeneren, Werkgeheugen en Verwerkingssnelheid. U krijgt meer inzicht in wat uw kind goed kan en waarbij uw kind ondersteuning nodig heeft.

Als kindertherapeut heb ik oog voor het gehele kind en niet alleen voor de scores. Dit komt terug in de testafname en in het verslag. Ik zorg voor een goede, rustige sfeer tijdens de testafname waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen zodat zij kunnen laten zien wat zij echt kunnen. In het verslag is altijd een hoofdstuk met adviezen opgenomen. Het resultaat is meestal dat een kind beter gezien wordt op school.

Voor een intake, onderzoek (ongeveer 2,5 uur), verslag en adviesgesprek zijn de kosten in totaal 500 euro (inclusief BTW). Dit wordt helaas niet vergoed omdat hiervoor geen medische noodzaak wordt gezien.

grafisch voorbeeld van een WISC-vraag