Voor ouders

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel en lukt het ouders niet om ze te helpen. Dat kan behoorlijk machteloos voelen. Juist als ouder wil je het beste voor je kind, maar juist als ouder zit je soms te dichtbij om het kind goed te kunnen helpen met het probleem.

Een van de dingen die je dan kan doen is een integratief kindertherapeut inschakelen. Kinderen kunnen over lastige dingen vaak makkelijker praten, of op een andere manier vertellen, met mensen die er buiten staan. Binnen integratieve kindertherapie worden ouders serieus genomen en zoveel mogelijk ingezet als hulpbron. Vóór het intakegesprek vraag ik ouders een vragenlijst in te vullen en mij terug te mailen. Zo kunnen we in het intakegesprek meteen naar de kern van het probleem gaan. Vanaf het eerste oudergesprek wordt gekeken hoe je als ouder jouw kind kan ondersteunen en hoe je met je kind in gesprek kan gaan. Vaak komt er tijdens de therapie meer inzicht in processen binnen het gezin waar je als ouders mee aan de slag kan.

Met mijn achtergrond als orthopedagoge heb ik extra aandacht voor het ondersteunen van ouders en anderen die met het kind te maken hebben zoals leerkrachten. Als een probleem vooral op school tot uiting komt is een gesprek op school met leerkracht en ouders samen een mogelijkheid.

Ouderbegeleiding

Voor ouders die het fijn vinden dat er iemand met de opvoeding meekijkt is een sessie of kort traject ouderbegeleiding mogelijk. Soms weet je als ouder dat het probleem zich vooral voordoet in de interactie met je kind en wil je daar iets in veranderen. We onderzoeken wat er gebeurt, wat je kind nodig heeft en wat je wil veranderen in je ouderrol. Dit kan ook een mogelijkheid zijn als een kind te jong is voor therapie of in lastige scheidingssituaties.