EMDR

Voor kinderen of jongeren die iets vervelends hebben meegemaakt wat ze niet goed hebben kunnen verwerken, kan ik ook werken met EMDR. Hierbij stimuleer ik de hersenen telkens links-rechts, door oogbewegingen, geluidstikjes in de oren of door tikjes op de knieen. Hierdoor komt de verwerking van een overweldigende gebeurtenis weer op gang. Ik ben EMDR Master Practitioner en opgeleid bij het BivT. Ik doe de EMDR alleen in overleg met ouders en kind. Ik zal altijd kijken of dit de beste vorm van therapie is voor dit kind en of dit het juiste moment is om deze behandeling in te zetten.

afbeelding van de geleidelijke afname van trauma bij een figuur bij het aftellen van 10 tot 0

Copyright afbeelding: Silverkit

abstract graphic of a person standing on a sphere